Reservation

Vårekokker

Italia er lidenskAP. Hos oss finner du derfor kun italienere SOM LAGER MAT SLIK DE FÅR DEN HJEMME, på VÅRT kjøkken.
Grunnlegger Massimo Galluzzi

Massimo Galluzzi